Przestrzenzdefektem.pl

Przestrzenzdefektem.pl

Dla: Przestrzenzdefektem.pl
Zadanie: Kontakt i mapa Google. Dwa zadania – wybranie, instalacja i konfiguracja komponentu/modułu od kontaktu oraz od mapy Google. Pierwsze zadanie miało pewien haczyk – formularz z możliwością załączenia do e-maila obrazka i dodania dodatkowych pól. Co do drugiego zadania, to należało znaleźć moduł, który pozwoli na wyświetlenie mapy Google Maps oraz łatwe zaznaczanie na niej miejsc.
Technologie wykonania: HTML, CSS, jQuery, PHP, MySQL, WordPress.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Odpowiedź